Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM TÀI NĂNG CHO CÔNG NGHỆ JAVA CỦA CSC VIỆT NAM

Nhằm chuẩn bị nhân sự tương lai cho các dự án phần mềm, công ty CSC Việt Nam triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ Java bắt đầu từ ngày ngày 15 tháng 01 năm 2015. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 6-8 tuần làm việc liên tục và các bạn sẽ được đào tạo tại văn phòng công ty CSC Việt nam trong giờ hành chính. Đối tượng của chương trình là các bạn: Sinh viên năm cuối chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp trong ngành CNTT hoặc đã tốt nghiệp nhưng đi...

Thông báo V/v Bảo vệ môn thực tập tốt nghiệp của sinh viên CTTT học kỳ 1 NH 2015-2016

Văn phòng thông báo các bạn sinh viên thời gian bảo vệ môn thực tập Tốt nghiệp của sinh viên Chương trình Tiên tiến khoa Hệ thống Thông tin học kỳ 1 năm 2015-2016 Thời gian bảo vệ: Thứ 6 ngày 08/01/2016 lúc 7h45 Địa điểm: Phòng E2.4 Danh sách trong file đình kèm

Thông báo nhận tiền học bổng cho sinh viên CLC và CTTT HKII-2015

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc nhận các khoản tiền học bổng, hỗ trợ dành cho sinh viên lên website phòng KHTC: http://khtc.uit.edu.vn/node/269 Các bạn sinh viên thuộc đối tượng nhận học bổng của 2 chương trình CLC và CTTT xem thông tin chi tiết trên website đính kèm

Thông báo tham gia seminar về nâng cao hiệu quả học tập và giao tiếp tiếng anh 5/12/2015

Nằm trong chuỗi tổ chức các hoạt động rèn luyện nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên, Văn phòng các chương trình đặc biệt tổ chức seminar về nâng cao hiệu quả học tập và giao tiếp tiếng anh dành cho sinh viên các chương trình đặc biệt, cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00- 11h00 Thứ 7 ngày 5/12/2015 2. Địa điểm: Hội trường E, ĐH CNTT 3. Đối tượng tham gia: - Bắt buộc sinh viên từ năm 2 trở lên đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Tài năng. - Khuyến khích sinh viên Chương...

Thông báo tham gia buổi nói chuyện của CEO công ty HasBrain

Văn phòng thông báo đến tất cả các sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 2012, 2013, 2014 và Chất lượng cao ngành Hệ thống thông tin khóa 2014 tham gia buổi nói chuyện của CEO công ty HasBrain, cụ thể như sau: Thời gian: 10h00 sáng Thứ 6 ngày 27/11/2015 Địa điểm: Hội trường E, Tầng 12, Trường ĐH CNTT Sinh viên bắt buộc tham gia và đây là hoạt động có cộng điểm rèn luyện. Trân trọng thông báo./.

Trang