Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp của sinh viên CTTT

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên CTTT địa điểm và thời gian báo cáo TTTN học kỳ 2 năm học 2015-2016 . Danh sách trong file đính kèm Thời gian bắt đầu: 7h45 thứ 6 ngày 17/06/2016 phòng C104

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng anh kiểm tra trình độ CTĐB khóa 2015

Văn phòng OEP thông báo: Theo kế hoạch thì Văn phòng OEP phối hợp Trung tâm Anh ngữ sẽ hỗ trợ sinh viên tăng cường tiếng anh, hình thức như sau: - Kiểm tra xếp lớp: Tổ chức tập trung 1 lần, căn cứ vào kết quả xếp lớp, sinh viên đăng ký học các lớp do Trung tâm Anh ngữ mở. - Kiểm tra trình độ theo từng học kỳ: Sinh viên được dự kỳ thi mô phỏng kỳ thi lấy chứng chỉ TOEIC quốc tế để biết trình độ hiện tại của mình. - Chính sách hỗ trợ, thông tin các lớp tiếng anh và học phí sẽ được thông báo cụ...

Thông báo chuyển phòng học tạm thời từ 19-22/05/2016

Văn phòng xin thông báo ,do nhu cầu sử dụng phòng C101 thời gian từ 19 - 22 / 05 / 2016 làm phòng bỏ phiếu nên các lớp sau sẽ tạm thời chuyển sang học phòng E10.1 (tầng 10 - toà nhà E). SE214.G21.PMCL Giảng viên: Phan Trung Hiếu - 25 sinh viên - Thứ 5, Tiết 123, P.C101 ---> E10.1 - NT106.G21.ANTN Giảng viên: Trần Bá Nhiệm - 29 sinh viên - Thứ 5, Tiết 67, P.C101 ---> E10.1 - MA004.G21.ANTN Giảng viên: Cao Thanh Tình - 22 sinh viên - Thứ 6, Tiết 6789, P.C101 ---> E10.1

Thông báo chương trình học bổng dành cho sinh viên Ngành An toàn thông tin

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông tin các bạn sinh viên về chương trình học bổng dành riêng cho các bạn Ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông như sau: 1. Số lượng: 4 suất - Khóa 2013: 2 sinh viên - Khóa 2014: 1 sinh viên - Khóa 2015: 1 sinh viên 2. Đối tượng: Sinh viên Ngành An toàn thông tin – Khoa Mạng máy tính và Truyền thông. 3. Giá trị học bổng: 25.000.000đ/suất Giá trị học bổng sẽ chia đều trong 1 năm học để sinh viên trang trải học phí, chi phí ăn ở và...

Thông báo đăng ký đội tuyển tham gia giải bóng đá OEP các chương trình đặc biệt

Văn phòng CTĐB thông báo, Để chào mừng 10 năm thành lập Trường, nâng cao tinh thần thể thao và tạo sự đoàn kết giữa các Chương trình: Chương trình Tài năng, Chương trình Tiên tiến và Chương trình chất lượng cao. Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các Tập thể lớp về việc Đăng ký tham dự giải bóng đá OEP các chương trình đặc biệt, cụ thể như sau: - Mỗi lớp tối đa đăng ký 2 đội. - Mỗi đội 8 -10 thành viên. - Hạn chót gửi Danh sách: 17/4/2016 - Gửi theo Email: 13520673@gm.uit.edu.vn...

Thông báo về việc kiểm tra trình độ Tiếng anh đầu vào - CTĐB

Theo kế hoạch thì Văn phòng chương trình đặc biệt sẽ phối hợp với Trung tâm Anh ngữ sắp xếp các lớp học anh văn tăng cường cho sinh viên năm 1 khóa 2015. Để có thể xếp lớp và phân loại trình độ thì Văn phòng tổ chức thi kiểm tra trình độ đầu vào, cụ thể như sau: - Ngày thi dự kiến: 25-29/4/2016 (Cuối tháng 4) - Hình thức thi đầu vào: Theo dạng đề TOEIC - Ngày công bố kết quả và danh sách lớp: 6/5/2016 - Ngày khai giảng dự kiến: 29/30-6-2016 - Ngày kết thúc dự kiến: 29-30/7/2016 - Số lượng buổi...

Trang