Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo điểm phúc khảo môn MA002& MA005 đợt 2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo môn MA002 & MA005 Danh sách trong file đính kèm./.

Thông Tin về Buổi OPEN DAY Viện JVN: "JVN OPEN DAY 2017:THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC VÀ CƠ HỘI HỌC BỔNG VIỆN JVN 2017"

Sáng thứ Năm ngày 17/08/2017, Viện John von Neumann có tổ chức một buổi Open Day với những nội dung chính như sau: - Giới thiệu thông tin hai chương trình cao học (ICT; QCF) của Viện; Cơ hội học bổng và những hình thức hỗ trợ tài chính năm học 2017-2018 - Tham quan mô...

Thông báo điểm phúc khảo các môn IT003, CS106, CS231

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo các môn IT003, CS106, CS231. Danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin năm 2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch tuyển sinh vào chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin năm 2017 như sau: Đối tượng: Các thí sinh Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thuộc diện tuyển thẳng. Hoặc: Có điểm thi...

Thông báo điểm phúc khảo Bộ môn Anh văn

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo các môn Anh văn thuộc lớp CLC. Danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo điểm phúc khảo môn IT002, SE214 & SE106

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo các môn , SE106, SE214 & IT002. Danh sách trong file đính kèm./.

Danh sách sinh viên rớt môn Giải tích 1 và Giải tích 2

Hiện tại học kỳ 1 năm học 2017-2018 Văn phòng không mở các lớp Giải tích 1 và Giải tích 2, tuy nhiên có nhiều bạn có nguyện vọng mở môn này để đăng ký học trả nợ, cải thiện. Văn phòng có thống kê danh sách sinh viên rớt MA001 v...

Thông báo điểm phúc khảo môn Hệ điều hành đợt 2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo môn Hệ Điều Hành đợt 2. Danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo điểm phúc khảo môn MA002& MA005 đợt 1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo môn Giải tích 2 và Xác xuất thống kê của sinh viên Chất lượng cao và Tài năng. Danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo lịch thi học kỳ hè năm 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lịch thì học kỳ hè năm học 2016-2017. Thông tin chi tiết trong file đính kèm./.

Thông báo điểm phúc tra môn Hệ điều hành

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo môn Hệ điều hành các lớp Chất lượng cao & Tài năng, danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo về định mức đóng học phí năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo đến sinh viên các chương trình đặc biệt định mức học phí trong năm học 2017-2018 tương ứng với từng chương trình đào tạo tại link https://khtc.uit.edu.vn/node/286  Trân trọng,

Thông báo tuyển sinh chương trình Tài năng năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2017 GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Cử nhân/ Kỹ sư Tài năng được thiết kế với yêu cầu về nội dung rộng và sâu hơn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức...

Thông báo kế hoạch ĐKHP học kỳ 1 năm học 2017-2018_updated

Văn phòng thông báo đến sinh viên các chương trình đặc biệt kế hoạch đăng ký học phần kèm thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 1 năm học 2017-2018 (file đính kèm) Trân trọng.

Thông báo quy trình đề cử và tiếp nhận sinh viên tham gia chương trình trao đổi thông qua ACTS

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo quy trình để cử sinh viên trao đổi bậc đại học trong phạm vi Đông Nam Á. Thông tin chi tiết trong file đính kèm./.

Thông báo v/v Thu học phí Học kỳ 3, 2016-2017 Hệ ĐTĐH Chính quy

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3, năm học 2016-2017 hệ ĐTĐH Chính quy lên website phòng Kế hoạch Tài chính: https://khtc.uit.edu.vn/node/285 Thống báo sinh viên được biết...

Thông báo về việc nhập học lại trong năm học 2017-2018

   Văn phòng thông báo đến sinh viên các chương trình đặc biệt đang bảo lưu nhưng đã hết hạn bảo lưu nhanh chóng nộp đơn xin nhập học lại về Văn phòng các chương trình đặc biệt trong tháng 7/2017 (Hạn chốt hết ngày 31/7/2017), để được cập nhật lại...

Thông báo thời gian học môn Big Data (MSIS405)

    Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên chương trình tiến khóa 2013 về việc học môn Big Data (MSIS405) trong học kỳ hè năm học 2016-2017.     Theo kế hoạch học kỳ hè sẽ bắt đầu từ ngày 10/07/2017 đến 12/08/2017, tuy nhi...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến vào ngày 10/07 & 11/07/2017

Các bạn thì sinh THPT vừa qua đã biết điểm thi THPT Quốc gia nhưng vẫn đang băn khoăn và chưa biết nên chọn trường nào phù hợp với số điểm của mình? Hoặc các bạn băn khoăn không biết trường mình quan tâm sẽ đào tạo những gì, học phí bao nhiê...

Thông báo thời gian bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời gian bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên Chương trình tiên tiến ngành HTTT. Thời gian: 8h sáng ngày 10/07/2017 Địa điểm: C106

Trang