Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Học bổng chương trình trong HK2 Năm học 2016-2017 dự kiến

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo: Văn phòng gửi các em sinh viên dự kiến đạt học bổng trong HK2 năm học 2016-2017. Mọi thắc mắc sinh viên gửi Email cho Thầy Trà: tranv@uit.edu.vn để được giải đáp. Hạn chót nhận thắc mắc và trả lời...

Thông báo thay đổi lịch thi sinh viên thuộc Chương trình Tiên tiến

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi lịch thi Giữa kỳ 2 năm 2016-2017 cụ thể như sau: - CS4273 Nhập môn Công nghệ phần mềm ( CS4273.H21.CTTT & CS4273.H22.CTTT) ngày 31/03/2017 ca 2 chuyển thành ngày 31/03/2017 ca 3  - MSIS4523 Hệ truyền thông...

Thông Báo Danh Sách Phúc Tra Điểm HK1 Năm 2016-2017 (Các môn SS001;SS002;SS003)

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc tra các môn ( SS001,SS002, SS003). Danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo về việc xét chính thức-dự bị, tuyển bổ sung và loại_HK2 năm học 2016-2017_ chương trình tài năng

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên thuộc chương trình Tài năng, danh sách xét chính thức-dự bị, trúng tuyển bổ sung và bị loại_HK2 năm học 2016-2017_ chương trình Tài năng (file đính kèm) Những trường hợp...

Thông Báo Lịch Thi Phòng Thi Giữa Kỳ 2 Năm Học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt hông báo lịch thi, danh sách phòng thi (file đính kèm) thuộc các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Tài năng. Các bạn Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin trên để chuẩn bị...

Thông báo Về việc thực hiện chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho 02 kỹ năng Nói-Viết đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2014, 2015 cho sv CLC & CTTN

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo việc thực hiện chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho 02 kỹ năng Nói-Viết đối với sinh viên hệ đại học chính quy ( CLC& CTTN) Khóa 2014, 2015 trong file đính kèm.

Thông báo sinh hoạt công dân cuối khóa năm 2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cho sinh viên thông tin lịch học sinh hoạt công dân cuối khóa.   Thông báo đính kèm: http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-lich-hoc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-cuoi-khoa-nam-2017...

Thống báo điểm phúc khảo môn Anh văn

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo môn Anh văn, sinh viên xem file đính kèm./.

Thông báo điểm phúc khảo môn IT001

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo môn Nhập môn lập trình, sinh viên theo dõi trên file đính kèm.

Thông báo thời gian xét chuẩn quá trình về ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2015

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời gian xét chuẩn quá trình về ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2015 trong file đính kèm.

Thông báo học GDQP-AN khóa 2016

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời gian học Giáo dục Quốc phòng của khoá 2016 như sau: Thời gian: Từ ngày  03/4/2017 - 29/4/2017 (4 tuần) Danh sách sinh viên học (file đính kèm) Địa điểm: Trung tâm Giáo dục...

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, 2016-2017 (CTTT, CLC)

 Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo các ban sinh viên về việc đóng tiền học phí chương trình Chất lượng cao và chương trình Tiên tiến. Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu...

Thông báo v/v sinh viên CNTN đăng ký học chung với chính quy đại trà

  Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo danh sách sinh viên hệ Cử nhân tài năng đăng ký học chung với chính quy đại trà, sau khi đã được Khoa cho ý kiến ĐIỀU CHỈNH (file đính kèm). Tiêu chí Khoa KHMT đề nghị cho...

Thông báo danh sách điểm kỳ thi đánh giá quá trình môn Anh văn học kỳ 1 năm học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo danh sách điểm kỳ thi đánh giá quá trình môn Anh văn học kỳ 1 năm học 2016-2017 ngày 03/01/2017 trong file đính kèm

Thông báo điểm GDTC1 2016-2017

Văn phòng thông báo điểm GDTC1 HK1 2016-2017 đã cập nhật điểm trên hệ thống, các bạn sinh viên kiểm tra điểm số. Nếu có gì thắc mắc thì liên hệ thầy Thái vào các buổi sáng thứ 2, thứ 3 hàng tuần, tại địa chỉ: Trung tâm Tư vấn v...

Thông báo điểm phúc khảo các môn IT006, CE103& CE104 học kỳ 1 năm 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo điểm phúc khảo sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017 các môn IT006, CE103& CE104. Danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo điểm phúc khảo môn MA001, MA003, MA004, MA005& PH001 học kỳ 1 năm 2016-2017

Văn phòng thông báo điểm phúc khảo các môn MA001, MA002, MA003, MA004, MA005 & PH001 học kỳ 1 năm học 2016-2017. Danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo về việc đổi phòng học môn CE119 và NT204

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc đổi phòng học, cụ thể:  Môn CE119.H22.MTCL phòng cũ là E2.2 đổi sang phòng C207 Môn NT204.H21.ANTN.1 phòng cũ là C207 đổi sang phòng E2.2 Trân trọng

Thông báo danh sách sinh viên có môn học vi phạm môn tiên quyết và trùng thời khóa biểu

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên nội dung trên trong 2 file đính kèm. 1) Đối với các môn học bị vi phạm môn tiên quyết: VPĐB sẽ tự động hủy ĐKHP. 2) Đối với các môn học bị trùng TKB: VPĐB cho phép SV...

Thông tin làm Khóa luận Tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến học kỳ 2 năm 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt yêu cầu những sinh viên thuộc Chương trình Tiên tiến đã có đề tài thì nộp đề cương về Khoa Hệ thống Thông tin hạn chót thứ 6 ngày 17/02/2017 (có chữ ký của giảng viên hướng dẫn). Nếu sinh vi...

Trang